KONCERT PRAHA – ZVÍŘÁTKA V HUDBĚ

Dne 2.2.2016 jsme navštívili prostory, kde nacvičuje HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE.
Orchestr nám zpestřil dopoledne programem pro děti, které zde mohly vidět všechny možné nástroje a poslechnout si živě profesionální hudebníky, kteří zajišťují hudební doprovod při všech státních ceremoniích na Pražském hradě. Hudebně doprovází především průběh státních návštěv prezidentů a čelních představitelů zemí pozvaných prezidentem republiky, a také se účastní spolu s čestnou jednotkou Hradní stráže nástupních audiencí velvyslanců. Doprovází taktéž slavnostní protokolární okamžiky při Řádových dnech ve Vladislavském i Španělském sále Pražského hradu.
 
 
Skladby, které děti mohly slyšet, obsahovaly zvuky jednotlivých zvířat. Žáci se zapojovali během celého programu do děje.
 
 
Akce se všem líbila.
 
 
Žáci třídy 1.C a D, p.uč. G.Rubínová, P.Švingrová