KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

V polovině října žáci 5. – 8. tříd navštívili program pana Radka Bangy
„ Když chceš, tak to dokážeš !“, který byl zaměřený na prevenci rizikového chování. Pan Banga poutavým způsobem přiblížil žákům svůj vlastní životní příběh, kde zmínil problémy rodinného zázemí, šikany, užívání drog i záškoláctví. Cely program, rozdělený na dva bloky pro mladší a starší žáky, byl doplněn písněmi R.Bangy.