KAMEROVÝ SYSTÉM

V pátek 24.1.2020
byl zprovozněn kamerový systém v budově školy,
vstupy do budovy jsou označeny.