JAZYKOVÝ POBYT VE VÍDNI

Na přelomu listopadu a prosince jsem mohla díky evropskému dotačnímu programu Výzva č. 56 strávit dva týdny na jazykové škole ActiLingua Academy ve Vídni.
 

Jazykový kurz byl nejen výbornou příležitostí k rozšíření a „oživení“ znalostí německého jazyka, především slovní zásoby, ale díky bohatému kulturnímu programu, který škola nabízela, také skvělou možností seznámit se blíže s reáliemi Rakouska i samotné Vídně.
 
Jelikož v kurzu byli účastníci i z dalších evropských zemí, mělo toto studium i multikulturní přesah. Těším se, až své nové poznatky a zkušenosti uplatním i při výuce němčiny na naší škole.
 
 

Mgr. Pavla Mikolášová