JAZYKOVÝ POBYT V LONDÝNĚ

Na přelomu měsíce listopadu a prosince jsme díky výzvě č.56 měly možnost vyjet na studijní pobyt do Londýna.
 

Po čtrnácti dnech pilného studia, poznávání pamětihodností a komunikace se studenty z celého světa jsme se vrátily plné dojmů.
 
Významným přínosem, kromě prohlubování anglického jazyka, bylo seznámení se s novými metodami výuky, které uplatníme ve vlastních hodinách.
 
A.Hrstková, M.Korousová

Tags :