JAZYKOVĚ – VZDĚLÁVACÍ POBYT ŽÁKŮ V LONDÝNĚ

30 Pro · Redaktor · Žádné komentáře

JAZYKOVĚ – VZDĚLÁVACÍ POBYT ŽÁKŮ

V sobotu 12. prosince 2015 odjelo 20 žáků naší školy v doprovodu dvou pedagogů na jazykově – vzdělávací pobyt do Velké Británie, konkrétně do Londýna.

 

Díky získání dotace EU v rámci projektu MŠMT „ Výzva č.56“ se tito deváťáci mohli nejen učit Anglický jazyk v jazykové škole v Greenwich, ale také se podívat na významná londýnská místa a památky a užít si předvánoční atmosféru britské metropole.

 

Dvě dopoledne se tedy pilně věnovali konverzaci a anglické gramatice ve škole Shewsbury House, kde pak druhý den obdrželi certifikáty o absolvování jazykové výuky.

 

Během odpolední a v den příjezdu navštívili Královskou observatoř a nultý poledník v Greenwich, Muzeum námořnictví, svezli se lodí po řece Temži až k pevnosti Tower, kde si prohlédli britské korunovační klenoty, navštívili Britské muzeum a Národní galerii a také se mohli věnovat nákupu vánočních dárků na známé nákupní třídě Oxford Street.

 

Před odjezdem se ještě prošli okolo Buckinghamského paláce, Westminsterské katedrály a dominanty města – budov parlamentu se známým „ Big Benem“.

 

Zájezd se všem velice líbil, a to jak výuka, tak seznámení s reáliemi Londýna. Žáci si rozšířili nejen jazykové znalosti, ale zejména získali větší sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce.

 

Jedinému jejich přání nebylo vyhověno – a to 16.12. cestou domů otočit autobus zpět do Londýna.

 

 

Mgr. Kateřina Šindelářová

 

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS