JAZYKOVĚ – VZDĚLÁVACÍ POBYT ŽÁKŮ

V sobotu 12. prosince 2015 odjelo 20 žáků naší školy v doprovodu dvou pedagogů na jazykově – vzdělávací pobyt do Velké Británie, konkrétně do Londýna.

 
Díky získání dotace EU v rámci projektu MŠMT „ Výzva č.56“ se tito deváťáci mohli nejen učit Anglický jazyk v jazykové škole v Greenwich, ale také se podívat na významná londýnská místa a památky a užít si předvánoční atmosféru britské metropole.
 
Dvě dopoledne se tedy pilně věnovali konverzaci a anglické gramatice ve škole Shewsbury House, kde pak druhý den obdrželi certifikáty o absolvování jazykové výuky.
 
Během odpolední a v den příjezdu navštívili Královskou observatoř a nultý poledník v Greenwich, Muzeum námořnictví, svezli se lodí po řece Temži až k pevnosti Tower, kde si prohlédli britské korunovační klenoty, navštívili Britské muzeum a Národní galerii a také se mohli věnovat nákupu vánočních dárků na známé nákupní třídě Oxford Street.
 
Před odjezdem se ještě prošli okolo Buckinghamského paláce, Westminsterské katedrály a dominanty města – budov parlamentu se známým „ Big Benem“.
 
Zájezd se všem velice líbil, a to jak výuka, tak seznámení s reáliemi Londýna. Žáci si rozšířili nejen jazykové znalosti, ale zejména získali větší sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce.
 
Jedinému jejich přání nebylo vyhověno – a to 16.12. cestou domů otočit autobus zpět do Londýna.
 
 

Mgr. Kateřina Šindelářová