JAKÝ SMYSL MAJÍ SMYSLY?

Ve třídě 2.B proběhl v říjnu projekt o lidských smyslech. Na každý den připravila studentka PF UJEP Květa Duchoňová zajímavé aktivity k jednomu z pěti smyslů.
V den, kdy se žáci seznamovali se zrakem, mimo jiné zkoušeli přečíst věty v Braillově písmu, díky poznatkům o sluchu se naučili dorozumívání pomocí znakové abecedy, kouzelná krabička prozradila svůj utajený obsah pomocí hmatu.
Ve středu proběhlo animační dopoledne v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, kde právě vystavuje svá díla Stanislav Diviš pod názvem ,,Z nových cyklů‘‘. Žáci, inspirování těmito obrazy a hlavně jejich technikou a postupem, tvořili svá vlastní díla. Cílem tohoto dopoledne bylo pochopení smyslu našich pěti smyslů, které pracují v součinnosti. Z galerie odcházeli žáci nabyti dojmy a s pochopením moderního umění Stanislav Diviše.
Děkujeme paní MgA. Lucii Kabrlové za skvělou spolupráci. Díla, jež vznikla rukama žáků, je možné shlédnout na chodbách třetího patra ZŠ Jungmannova Roudnice nad Labem.
V pátek vyvrcholil týden smyslů závěrečnou hostinou, při které jsme testovali smysly chuť a čich. Nebylo důležité, kdo dostal medaili. Důležité jsou nově získané poznatky díky zajímavým zážitkům.
Mgr. Hana Němcová a Květa Duchoňová

Tags :