INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ZE ŠD

ŠKOLNÍ DRUŽINA
 
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ZE ŠD JUNGMANNOVA A KRABČICKÁ
 
Jak to bude s poplatky za školní družinu, které byly vybrány ve 2. období (leden – červen 2020) v celkové výši 1 200,-Kč?
 
– K celkovému vyúčtování dojde během měsíce června (viz Vnitřní řad školní družiny Platby za pobyt ve ŠD)
Dále se jedná o vrácení / převedení částky 200 Kč za měsíc v těchto případech:
 

  • Váš syn/dcera byli odhlášeni ze ŠD v období měsíce ledna – 10.března.2020

Částka se vrátí v dané výši za celé období, kdy Váš syn/dcera nenavštěvovali ŠD
(tj. za měsíce, ve kterých se docházka ani jednou neuskutečnila).
Celková částka tak bude převedena zpět na daný účet nebo vrácena v hotovosti v měsíci červnu 2020.

  1. Docházka Vašeho syna/dcery byla omluvena na celý měsíc (např. nemoc, odchody domů po vyučování)
  2. Docházka se neuskutečnila na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a Vlády České republiky o uzavření škol a školních družin (z důvodu koronaviru) od 11.března 2020 a neuskuteční se ani v období 25. května – 30. června 2020

(za měsíc březen se částka 200,-Kč převede, jestliže Váš syn/dcera nenavštěvovali ŠD v období od 2.3.-10.3.2020)
 
Za měsíc duben se částka 200,-Kč převede všem.
 

  1. Pokud Váš syn/dcera nastoupí do ŠD v období 25.5.2020 – 29.5.2020 bude poplatek za měsíc květen odpuštěn a převeden na nový školní rok.

 
V případě 2., 3. a 4. budou celkové částky převedeny do 1.období školního roku 2020/2021 a pak pouze doplaceny do výše 800,-Kč. Rodiče budou o doplatku včas informování.
Pokud bude částka převedena, ale Váš syn/dcera už nebude ŠD ve školním roce 2020/2021 navštěvovat – celková výše částky bude vrácena a převedena zpět na daný účet nebo vrácena v hotovosti. Toto vyúčtování proběhne koncem měsíce září 2020.
 
Toto řešení vzniklé situace se nám zdá jako nejpřijatelnější. Děkujeme za pochopení.
                                                                               
                                                                                       S pozdravem vedení školy
 
 

Tags :