FINANČNÍ GRAMOTNOST – PROJEKTOVÝ DEN 5.TŘÍD

 V polovině října jsme na naší základní škole
připravili projektový den pro žáky 5. tříd na téma Finanční gramotnost, a to ve spolupráci s nezávislou organizací Your Chance pod vedením lektorky Ing.Evy Zunové.
Třídní učitelé ve spolupráci s lektory rozdělili žáky ve třídě do pracovních týmů. Ty mezi sebou soutěžily o tzv. “ chechtáky “ – peníze, které tým získal za splnění úkolu a které jednotlivci mohli na závěr projektu vyměnit v projektovém obchůdku za sladké odměny.
Žáci se během dne dozvěděli, jak by se měl sestavovat rozpočet, jaké jsou druhy rozpočtu, co vůbec znamenají výdaje pro jejich domácnost.
Celý den se tak páťáci formou hry a soutěže seznamovali se základními pojmy a postupy finanční gramotnosti.


Tags :