OBECNÍ DŮM

EXKURZE DO OBECNÍHO DOMU V PRAZE

Dne 22.3.2022 se žáci 8.A

vydali na exkurzi do Obecního domu v Praze.
Vyrazili jsme vlakem již brzy ráno. Po příjezdu na hlavní nádraží následoval krátký rozchod a
poté jsme se vydali k Obecnímu domu. Budova byla zvenčí krásně zdobená. Po příchodu
dovnitř na nás čekala milá paní, která nás zavedla do šaten, kde jsme si mohli odložit věci.
Poté začala exkurze.

Paní průvodkyně nám vyprávěla o historii Obecního domu a také Orchestru hlavního města
Prahy FOK. Ukázala nám, kde se ukládají nástroje a oblečení hudebníků a jak se přepravují na
různé koncerty. Dozvěděli jsme se, jak je těžké takové nástroje stěhovat, jak se vyváží na
pódium a co v bednách je.

Nahlédli jsme také do archivu, tam nám ukázala, jaké noty používají hudebníci a jaké
dirigent. Pan dirigent to má těžší, protože musí číst najednou celou stranu s notami.
Poté jsme šli do Smetanovy síně, kde jsme si mohli chvíli poslechnout zkoušku orchestru
FOK. Bylo zajímavé sledovat je při práci, mohli jsme slyšet i sbor a sólistu. Paní průvodkyně
nám také řekla zajímavost, že na pravé straně Smetanova sálu sedává v lóži pan primátor,
kdežto na levé straně pan prezident. Ale například v Rudolfinu je to naopak.

Pocházeli jsme po červeném koberci, až jsme se dostali do krásných salónků. Ty byly
rozděleny na pánské a dámské. Pánské jsou tmavší, dámské světlejší. Každý salónek má svou
vlastní výzdobu. Nám se nejvíce líbila cukrárna a také místnost věnovaná Boženě Němcové.
V posledním salónu na nás čekaly čtyři hudebnice hrající na smyčcové nástroje, které si pro
nás připravily čtyři skladby. První tři charakterizovaly jednotlivá písmena názvu FOK (film,
opera, koncert), poslední složil jejich kolega. Většině třídy se asi nejvíce líbila znělka ze
seriálu Simpsonovi.

Náš výlet jsme zakončili rozchodem v Palladiu a samozřejmě zpáteční cestou vlakem.
Myslím, že výlet si všichni užili, bylo to pro nás něco nového a moc se nám to líbilo.

Doufáme, že takových bude víc.