EKONOMIKA

PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Návrh rozpočtu na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018

Struktura nákladů a výnosů

Připravované nákupy, opravy a investice v roce 2018

Opravy v roce 2018

Rozpočet DDHM

Investiční fond

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS