PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ekonomika

Návrh rozpočtu na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018

Struktura nákladů a výnosů

Připravované nákupy, opravy a investice v roce 2018

Opravy v roce 2018

Rozpočet DDHM

Investiční fond