EKO-KOM TONDA OBAL

Ve středu  12.9. a v pátek 14.9. se žáci naší školy opět zúčastnili ekologického programu EKO-KOM Tonda obal na cestách.
Je to interaktivní beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních škol.
Jedná se o největší ekologický program pro školní děti u nás, který seznámil s tříděním a recyklací odpadu za dobu existence již celou jednu generaci ( přes 2 miliony aktivně oslovených dětí).
Beseda byla vhodným doplněním enviromentální výchovy žáků. Cílem byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.
V průběhu besedy lektor žákům ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu mu napomáhala výstavka Tondy obala – kufřík plný recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit.