Dopravní výchova

Dne 13.9. vyrazily třídy 4.B a 4.D na dopravní hřiště v Litoměřicích.
Žáci si tento den osvojili základy jízdy na kole podle dopravních značek a byli poučeni o některých silničních situacích.
Čekají je ještě další dvě setkání s panem instruktorem, který jim na samém konci možná předá průkaz cyklisty.