DIVADELNÍ DÍLNA

Už jste se někdy podívali do divadelní zkušebny?
Nám se to podařilo, dokonce ve Stavovském divadle. Jak jsme to dokázali? Paní učitelka objevila nabídku Národního divadla na divadelní dílny. Přihlásila nás na program Divadlo? Divadlo!
 
Dne 11.5. mohli žáci 6.A a 7.C nahlédnout do divadelního zákulisí. Nejprve nám paní lektorka formou hry ukázala, jak je pro úspěch představení důležitá souhra všech zúčastněných. Pak jsme dostali příležitost proměnit se  na chvíli v  herce, pomohly nám k tomu divadelní rekvizity. Možnost vybírat si a zkoušet nejrůznější pokrývky hlavy nás dostala. Každý předvedl na jevišti krátký výstup, v němž představil svoji postavu.
 
Potom jsme se rozdělili do skupin. Připravovali jsme představení „Ze života hmyzu.“ Každý si zvolil divadelní profesi, kterou by si chtěl vyzkoušet. Kostýmní výtvarníci vytvořili návrhy kostýmů, ty jsme pak porovnávali s  podobou kostýmů, ve kterých se v této hře skutečně hrálo. Scénografové mohli podle svých představ upravit návrh scény pro toto představení. Technický personál musel podle zadaného návrhu na zkušebně postavit scénu, navíc musel ještě pohotově reagovat na připomínky režisérky – lektorky. Herci pak podle zadaných instrukcí sehráli krátkou scénku. Jejich výkon jsme odměnili potleskem.
 
Prošli jsme si budovou divadla, zamířili jsme do prostor, kam se běžný divák nepodívá. Už víme, kde a jak se skladují kulisy na jednotlivá představení, prohlédli jsme si technické zázemí pod jevištěm. Usadili jsme se v přízemí hlediště a sledovali přípravu jeviště na večerní představení. Povídali jsme si tu o divadle. Pro srovnání jsme vystoupali na první galerii, otevřel se před námi zcela jiný pohled než nabízelo přízemí.
 
Divadelní dílna nás svým programem příjemně překvapila. Odváželi jsme si spoustu dojmů.
 
 
Žáci 6.A a 7.C