DEN SLUŠNOSTI

Ve středu 19.října si všichni žáci od první až do čtvrté třídy připomněli, jak je slušnost důležitá.Celý první stupeň se zamyslel nad tím, jak se k sobě vzájemně chováme a jestli je naše chování vždy  v pořádku. Nejdříve jsme se všichni sešli na sále naší školy a v několika scénkách jsme si ukázali různé situace a jak se v nich správně zachovat. Ne vždy bylo chování představitelů správné, ale naštěstí se vždy našel někdo, kdo takové chování dovedl napravit. Bylo to zábavné a hlavně poučné.
 
Potom jsme se rozešli do svých tříd a se svými třídními učitelkami jsme dané situace rozebírali a upřesňovali jsme si další pravidla slušného chování. Dokonce jsme se naučili i básničku o tom, jak jsou některá slova kouzelná:
 
 
VŽDY NÁM V NOUZI POMOHOU,
JSOU TU S NÁMI KAŽDÝ DEN:
PROSÍM, DÍKY, DOBRÝ DEN,
NA SHLEDANOU, KRÁSNÝ SEN!
 
TEN, KDO JE ZNÁ, KOUZLIT UMÍ,
S NIMI VŠECHNO DOKÁŽE.
TEN, KDO NA NĚ ZAPOMÍNÁ,
SMUTNÝ BUDE PRO NĚJ SVĚT.
 
 
Dále jsme ve skupinách  spolupracovali a vytvářeli správné odpovědi v pracovních listech. Celý den jsme si opravdu užívali a uvědomovali si, jak se k sobě opravdu chováme a co bychom mohli zlepšit. Den se nám nakonec moc líbil a opravdu jsme začali kouzelná slůvka více používat.
 
Doufejme jen, že to nebylo jen ten jediný den, ale že už na ně nikdy nezapomeneme a budeme je používat čím dál tím více.

Tags :