DEN SLUŠNOSTI

17 Pro · Redaktor · Žádné komentáře

DEN SLUŠNOSTI

22. listopadu se žáci z 2.B, 2.C a 2.D

zapojili do projektu DEN SLUŠNOSTI pořádaný organizací Hrdá škola. Všichni tento den přišli ve společenském oblečení a moc jim to slušelo. Děti se učily slušnému chování.

K tomu jim napomohly scénky, které sehrály jejich třídní paní učitelky. Žáci poté měli za úkol rozeznat vhodnou a špatnou situaci například v kině.

Pánové měli tu čest odvést dámy na taneční parket a provést je po sále. Během tohoto dne probíhalo i Vánoční fotografování.

Celý projekt byl zakončený v jídelně, kde druháčci měli prostřený stůl jako v restauraci a obsluhovaly je jejich paní učitelky.
Myslíme, že tento den se velice povedl a žáčkové si toho hodně odnesli.

Štítky:

Kategorie: 2018, Vzdělávání

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS