DEN BEZPEČNOSTI SE ZÁCHRANNOU SLUŽBOU

Už tradičně v měsíci dubnu pořádají učitelé pro všechny své žáky od 1. do 5. třídy v Krabčické ulici Den zdraví a bezpečnosti.
Žáci si vyzkoušeli své dovednosti ze zdravovědy, třídění odpadu, znalosti dopravních značek a situací, povinného vybavení kola a předcházení úrazům.
Již od rána se žáci těšili na příjezd vozu zdravotnické záchranné služby a prohlídku jeho vybavení. Posádka vozu ve složení Bc. Jitka Kopecká a Jakub Bakalár zaujala všechny přítomné vyprávěním o práci záchranářů, způsobem užívání tísňového volání i soutěží.
Děkujeme za možnost výjezdu sanitního vozu do areálu školy i ukázky práce roudnických záchranářů.