KARANTÉNA

COVID 19 VE ŠKOLE

Vážení rodiče, milí žáci,

na naší škole došlo bohužel k pozitivnímu záchytu nemoci Covid 19 u jednoho z vyučujících. Dle nařízení KHS Litoměřice, přecházejí do karantény všichni žáci, kteří přišli v pátek 1.10.2021 do styku s danou osobou, nejsou očkovaní a nesplňují podmínku prodělání onemocnění Covid 19 před méně než 180 dny k datu 1.10.2021.

Karanténa pro žáky začíná od středy 6.10.2021, o dalších podrobnostech / délka trvání, čas testu / Vás bude informovat KHS Litoměřice, které předáváme údaje žáků včetně telefonických kontaktů.

Žákům, kteří budou v karanténě, bude umožněno další vzdělávání od středy 6.10.2021 distanční formou – zasíláním práce od jednotlivých vyučujících do Bakalářů a Google učebny a po dohodě s vyučujícím možnost online připojení se do hodin.

Žáci, na které se karanténa nevztahuje / očkovaní, ve lhůtě do 180 dnů po prodělané nemoci Covid 19, chyběli ve výuce 1.10.2021 / se budou nadále prezenčně vzdělávat dle rozvrhu. Mimořádným opatřením KHS Litoměřice je nošení ochrany dýchacích cest pro všechny vyučující i žáky během celého pobytu v budově školy.

Tuto zprávu obdrželi všichni žáci a rodiče žáků naší školy, POKUD SE VAŠEHO DÍTĚTE KARANTÉNA TÝKÁ, OBDRŽÍTE DALŠÍ SAMOSTATNOU ZPRÁVU A BUDE VÁS KONTAKTOVAT TŘÍDNÍ UČITEL.

Věřte, že nás situace velice mrzí a děláme vše, abychom zajistili výuku žáků i v této mimořádné situaci.

S přáním pevného zdraví

Vedení školy

ROZVRHY TŘÍD PRO DISTANČNÍ VÝUKU


Tags :