CO SE NÁM LÍBILO

  1. Návštěva Obecního domu a program FOK – 11. a 12.4.2016 – 6.B, 6.C

 
ORCHESTR BEZ FRAKU
ZÁŽITKOVÉ DOPOLEDNE S FOKEM V OBECNÍM DOMĚ & KONCERT
 
Interaktivní dopoledne s FOKem v Obecním domě. Jak vypadá běžný den našeho hráče, kde cvičí, kde odpočívá, kde se zkouší a spoustu dalších informací ze života hudebního tělesa prozradí ten, který toho o našem orchestru ví nejvíce – vedoucí orchestrální kanceláře Jiří Hannsmann. Nahlédneme také do Smetanovy síně na zkoušku našeho orchestru a s průvodkyní Janou Budkovou projdeme všechny známé salonky Obecního domu. Zaměříme se na jejich historii a také se dozvíme, co nebo kdo je spojuje s hudbou. Úkolem pro studenty bude objevit na výmalbách salonků hudební skladatele, z jejichž děl nakonec uslyší malý koncert.
 
ČLENOVÉ SYMFONICKÉHO ORCHESTRU HL. M. PRAHY FOK
Jana BUDKOVÁ, Jiří HANNSMANN | průvodci
 
 
 
 
 

  1. Tvůrčí dílny – 11.5.2016 – 6.A, 7.C – Stavovské divadlo

 
 
Divadlo? Divadlo!
Co se děje v divadle přes den?
Proč si herci přejí „zlom vaz“?
A jak se vlastně dělá divadlo?
V této tvůrčí dílně si prohlédneme divadlo od sklepa až po půdu,
rozebereme je takřka na jednotlivé součástky a zkusíme zase
složit. Dozvíte se o náplni práce divadelních profesí, které jsou
divákovu oku běžně skryté, a sami si vyzkoušíte, jaké to je stát na
divadelních prknech, režírovat, navrhnout kostým nebo nasvítit
scénu.
Pro koho? | pro žáky ZŠ a
Jak dlouho? | 2 – 2,5 hodiny
Za kolik? | jednotná cena 100 Kč za osobu