CO NOVÉHO SE U NÁS DĚJE?

Školní rok 2014/2015 už ukrajuje z měsíců druhého pololetí a na naší škole se v tomto roce podařilo uskutečnit několik nových věcí. Chceme se o ně s Vámi podělit.
 
Již druhý rok sbíráme víčka pro těžce nemocného chlapce. Letos se už podařilo sebrat téměř 250 kg. Je to velký úspěch a dobrý skutek zároveň.
 
Zvykli jsme si, že součástí školního života jsou nejrůznější projekty. V prosinci jsme uzavřeli svou účast na projektu 3D technologie ve výuce dějepisu a přírodopisu. V závěrečné soutěži několika týmů ze základních škol Roudnicka a Mostecka si jedno vítězství odnesly žákyně 7. tříd s prezentací „Odkud se na město dívali naši předkové a odkud se díváme my.“
 
Od ledna je škola zapojena do projektu Let´s Speak together. Čtyři rodilí mluvčí navštěvují společně s vyučujícím hodiny Aj a pracují, konverzují s dětmi. Myslíme si, že pro žáky je tak výuka cizího jazyka zajímavější a přitažlivější. V individuálních lekcích mohou s mluvčími pracovat i učitelé (zdokonalují se nejen vyučující anglického jazyka, ale i německého jazyka).
 
V neposlední řadě se nám letos dobře daří v různých přehlídkách a soutěžích. Ze sportovních úspěchů jmenujme třeba 7. místo v krajském kole ve florbale, 2. místo v okresním kole basketbalových týmů a postup do krajského kola v halové kopané. Zdařilé výsledky mají naši žáci a žákyně i v okresních kolech předmětových olympiád (4. místo v angličtině, 2. místo v matematice, 2. místo a postup do kraje v zeměpise i v českém jazyce; v krajském kole se budou moci představit i dva mladší recitátoři). Do dalšího snažení jim všem přejeme hodně úspěchů.
 
Platí i letos, že o umístění svých dětí na naší škole má zájem dosti rodičů. Proto pro příští školní rok budou u nás otevřeny 4 první třídy. ( 3 v Jungmannově a 1 v Krabčické ulici)
Na závěr přejeme učitelům, dětem i rodičům zdárné ukončení tohoto školního roku.
 
Za vedení školy Lenka Krtičková