JARNÍ PŘÍRODA

A OPĚT V PŘÍRODĚ

Dne 1.6. jsme s třídou 2. B

vyrazili zkoumat jarní přírodu kolem cyklostezky a potoka Čepele.

Byl to náš druhý projektový den. Zkoumali jsme, pozorovali, zapisovali, měřili. Od posledně jsme zlepšili spolupráci a komunikaci ve dvojicích a pozorování. Děti během dopoledne např. zaznamenali až 22 různých živočichů od ptáků, přes domácí zvířata až k hmyzu.

 

Díky patří i p. vychovatelce Holcmanové. Moc jsme si to užili a děti i pedagogický doprovod se těší na další akci.

 

tř. uč. Jana Hauzrová