100 LET REPUBLIKY

Děti ze ZŠ Jungmannova v Roudnici n.L.
 
si připomněly 100. výročí založení republiky.
 
25. října 2018 se sešly na schodišti před budovou školy. Po přivítání všech přítomných – zástupců města, rodičů a přátel školy pronesl úvodní slovo  pan ředitel Jaroslav Král. Potom následoval program žáků celého prvního stupně. Zpívali písně “Ach synku, synku”, “Ta naše písnička česká” a “Státní hymnu”. Náhle se rozevřely vějíře ve státních barvách a všichni  se zaposlouchali do slovenské státní hymny.
 
Po skončení se všichni hlasitě rozloučili a pokračovali diskuzemi a dalším programem ve svých třídách.