VZPOMÍNKA NA PERZEKUOVANÉ STUDENTY BĚHEM HEYDRICHIÁDY

10 Zář · Redaktor · Žádné komentáře

VZPOMÍNKA NA PERZEKUOVANÉ STUDENTY BĚHEM HEYDRICHIÁDY

V pondělí 19.6. jsme si připomněli 75 let,

co vtrhlo gestapo při vyučování na zdejší Reálné gymnázium a do Vyšší průmyslové školy a odvleklo do svého vězení v Malé pevnosti Terezín 68 chlapců a 13 dívek. I když většina z nich byla do půl roku propuštěna, dva na následky vězení zemřeli, devatenáct chlapců a jedna dívka bylo deportováno do koncentračních táborů, třináct se nedočkalo konce války.

Na naší škole (bývalé gymnázium) se sešli zástupci veřejnosti s Miroslavem Kubíkem a Robertem Bartefeldem, kteří věznění přežili.

Na úvod zazpíval dětský pěvecký sbor naší školy „Cvrčci“ a po uvítání ředitele školy Mgr. Jaroslava Krále hovořil starosta města pan Vladimír Urban.

O tom, jak probíhalo zatčení, a o dalších osudech roudnických studentů promluvil badatel Filip Uzel.

Na závěr přednesla báseň žákyně deváté třídy K. Zöldová.

Štítky:

Kategorie: 2017, Vzdělávání

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE