VÝZVA 22

19 Lis · Redaktor · Žádné komentáře

VÝZVA 22

Projekt Základní školy Roudnice nad Labem, Jungmannova 660

Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660 získala dotaci v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

V rámci tohoto projektu bude škola mimo jiné organizovat Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči žáků ZŠ. Besedy povedou odborníci na danou problematiku.

 

Pozvánka:

 

Dne 16.1.2018 se uskuteční setkání s rodiči žáků na téma : Rodinná atmosféra a (ne)úspěšnost žáka ve škole.

 

Dne 20.2.2018 proběhne setkání s rodiči žáků na téma: Pozice žáka ve třídě, jeho izolovanost nebo naopak.

 

Dne 13.3.2018 se uskuteční setkání s rodiči žáků na téma: Co dělají Vaše děti, když jsou on-line.

 

Dne 17.4.2018 proběhne setkání s rodiči žáků na téma: Bolest jménem šikana.

 

Dne 28.5. 2018 proběhne setkání s rodiči na téma: Prevence užívání návykových látek a jak postupovat při podezření na jejich užívání.

 

 

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči žáků ZŠ se uskuteční od 16 hodin v učebně ZŠ Roudnice nad Labem, Jungmannova 660.

Všichni jste srdečně zváni.

 

Projekt s názvem ,, Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice – výzva 022“, s reg. č. ,,CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006500“ je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, spolupráci s rodiči dětí a žáků. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie – Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pedagogové budou navštěvovat školení, které se bude týkat čtenářské nebo matematické gramotnosti a inkluze.

 

Vedení školy a Mgr. Marie Nováková

Štítky:

Kategorie: 2017, Novinky, Vzdělávání

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁS
FOTOGALERIE