VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

8 Čvn · Redaktor · Žádné komentáře

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Výtvarný kroužek při ŠD pod vedením J. Vítové se zúčastnil již 20. ročníku výtvarné soutěže,

tentokrát na téma „ NA KŘÍDLECH SNŮ A FANTAZIE“, vyhlašovanou DDM Rozmarýn v LTM.

Letos obdrželi celkem 470 prací, my jsme poslali 12 výkresů. Obsadili jsme úspěšně 1.místo

v 1.kategorii – Kopalová Emma a 2.místo ve 2.kategorii – Pfefferlová Tereza.

Odměnou pro všechny zúčastněné byla projekce filmové pohádky Statečná Vajana a legenda o konci světa v kině Máj v LTM.

 

 

Mimo jiné bylo vysloveno i speciální poděkování pedagogům. Naše škola byla vybraná mezi 5 nejlepších, jejichž pedagogové se zasloužili o vysokou kvalitu dětských výtvorů. Zástupci obdrželi dárkovou poukázku přednabitou za 300kč do kina v LTM.

 

Výtvarný kroužek se této soutěže zúčastňuje již 12 let.

 

Autor článku – p. vychovatelka J. Vítová

 

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE