VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A KÁZEŇSKÉ PROBLÉMY

MGR. OLGA MATĚJKOVÁ
Email: ol.mat@seznam.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

MGR. MILAN VOCÁSEK
mail:vocasek@2zsroudnice.cz

SEZNAM DOKUMENTŮ

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE