NAŠI PEDAGOGOVÉ

NAŠI PEDAGOGOVÉ

STŘEDISKA V JUNGMANNOVĚ A KRABČICKÉ ULICI

UČITELÉ NA PRVNÍM STUPNI

JUNGMANNOVA ULICE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tincidunt rutrum sapien.

UČITELÉ NA DRUHÉM STUPNI

JUNGMANNOVA ULICE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tincidunt rutrum sapien.

UČITELÉ NA PRVNÍM STUPNI

KRABČICKÁ ULICE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tincidunt rutrum sapien.

VYCHOVATELKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tincidunt rutrum sapien.

UČITELŮ

ŽÁKŮ

STŘEDISKA

TŘÍD

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE