ŠKOLSKÁ RADA

ZÁSTUPCI MĚSTA, RODIČŮ A PEDAGOGŮ

Školská rada

Školskou radu tvoří:

  • zástupci města: V. Urban, Ing. P. Kaspar
  • zástupci rodičů: Ing. J.Hellerová, M. Janovská
  • zástupci pedagogů: Mgr. J. Marková, Mgr. L. Krtičková

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE