UČITELÉ NA PRVNÍM STUPNI

JUNGMANNOVA ULICE

1

VÝUKA GENETICKOU METODOU

Univerzální metodu, která by při výuce vyhovovala všem dětem nenajdeme.
Vyučujeme však genetickou metodou čtení. Jedinou metodou, která umožňuje okamžité propojení čtení a psaní (psaní silně podporuje čtení).
Vychází se od zápisu myšlenek, které jsou dětem známé, využívá se zkratek slov a obrázků.
Již od samého začátku žáci čtou tak, aby šlo čtení ruku v ruce s porozuměním.

2

INTERAKTIVNÍ VÝUKA

Prosazujeme moderní a progresivní metodu výuky. Nabízíme žákům zábavnější formu výuky a tím zvyšujeme jejich motivaci k učení.
Cílem je zapojit do procesu učení samotné děti, které spoluvytvářejí výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. Důležitým znakem je názornost.
Vyučujeme podle interaktivních učebnic z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA na interaktivních tabulích s dataprojektorem a dalších zařízeních.

UČITELÉ PRVNÍHO STUPNĚ

DĚTI OD 6 DO 10 LET

MGR. MARTA NOVÁKOVÁ

1. STUPEŇ - 1.B

S dětmi pracuji již dlouho a velmi ráda.

MGR. JANA PALICOVÁ

1. STUPEŇ - 2.C

Děti jsou jako květiny potřebují lásku, něhu, péči a trpělivost.

MGR. DENISA PECHMANOVÁ

1. STUPEŇ - 3.D

MGR. MARKÉTA KOROUSOVÁ

1. STUPEŇ - 1.C

S úsměvem jde všechno líp.

NIKOLA ŠLEPROVÁ

1. STUPEŇ - 2.D

MGR. JITKA MARKOVÁ

1. STUPEŇ - 4.B

Stále věřím, že bude líp.

MGR. JITKA STRÁDALOVÁ

1.STUPEŇ

Usiluji o kvalitní vzdělání pro každého žáka.

MGR.LUDMILA VORASICKÁ

1. STUPEŇ - 1.D

MGR. ILONA FRITSCHE

1. STUPEŇ - 3.B

Tolerance a ohleduplnost jsou šancí na klidné spolužití. A tu si zaslouží i každé dítě.

MGR. GABRIELA RUBÍNOVÁ

1. STUPEŇ - 4.C

Učitel by se měl chovat k žákům tak, jak by si přál, aby se ostatní chovali k jeho vlastním dětem.

MGR. HANA NĚMCOVÁ

1. STUPEŇ - 2.B

Děti jsou smyslem lidského žití...

MGR. JITKA MIHULKOVÁ

1. STUPEŇ - 3.C

Děti učím číst a psát s matematikou si pohrávat.

MGR. PETRA ŠVINGROVÁ

1. STUPEŇ - 4.D

Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlivem.

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE