PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

ING. ALEXANDRA HRSTKOVÁ
Email: hrstkova4@seznam.cz

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

MGR. IVAN SOBOTKA
úterý a čtvrtek 9.00 - 13.00 hod - 2.poschodí
Email:sobotka@2zsroudnice.cz
Telefon: 724 205 471

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

MGR. BARBORA RAJCHLOVÁ
pondělí a středa 8.00 - 12.00 hod - 2.poschodí
Email: rajchlova@email.cz
Telefon: 722 935 558

SEZNAM DOKUMENTŮ

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE