UČITELÉ - METODICI

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

ING. ALEXANDRA HRSTKOVÁ
Email: hrstkova4@seznam.cz

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

MGR. IVAN SOBOTKA
úterý a čtvrtek 9.00 - 13.00 hod - 2.poschodí
Email:sobotka@2zsroudnice.cz
Telefon: 724 205 471

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

MGR. BARBORA RAJCHLOVÁ
pondělí a středa 8.00 - 12.00 hod - 2.poschodí
Email: rajchlova@email.cz
Telefon: 722 935 558

DOUČOVÁNÍ - PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

1.STUPEŇ-----------------------------------------------------------2.STUPEŇ
MGR. NĚMCOVÁ HANA - 1.ST _________________________MGR. NOVÁKOVÁ MARIE - ČJ
MGR. PALICOVÁ JANA - 1.ST___________________________MGR. JIRÁSKOVÁ DANA - ČJ
MGR. NOVÁKOVÁ MARTA - 1.ST_______________________MGR. MATĚJKOVÁ OLGA - ČJ
MGR. MARKOVÁ JITKA - 1.ST___________________________MGR. DOŠKOVÁ BLANKA - M
MGR. STRÁDALOVÁ JITKA - 1.ST_______________________MGR. LÍBALOVÁ MARCELA - M
MGR. ROSA IVAN - 1.ST________________________________MGR. SÁLUSOVÁ JIŘINA - M

METODIK V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

ING. JANA MEDÁČKOVÁ

METODIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

MGR. OLDŘICH BURDA

SEZNAM DOKUMENTŮ

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE