PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

ING. ALEXANDRA HRSTKOVÁ
Email: hrstkova4@seznam.cz

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

MGR. MAGDALÉNA HAVRILOVÁ.
pondělí a středa 8.00 - 14.00 hod - 2.poschodí
Email: havrilova@2zsroudnice.cz
Telefon: 777 691 293

SEZNAM DOKUMENTŮ

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE