PORADNY

PORADNY PRO MLUVNÍ CVIČENÍ 2018/2019

JUNGMANNOVA ULICE

VEDOUCÍ PORADEN

MGR. NĚMCOVÁ HANA
NĚMCOVÁ VLASTIMILA

KRABČICKÁ ULICE

VEDOUCÍ PORADEN

KARASOVÁ MONIKA

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 2018/2019

JUNGMANNOVA ULICE

PEDAGOGICKÁ INTERVENCE

Žáci pracují individuálně nebo ve skupinách dle doporučení školského poradenského zařízení.

KRABČICKÁ ULICE

PEDAGOGICKÁ INTERVENCE

1.stupeň: MGR. DYBALOVÁ IVA

JUNGMANNOVA ULICE, KRABČICKÁ ULICE

PŘEDMĚTY SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE

MGR. RAJCHLOVÁ BARBORA

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE