PORADNY

VEDOUCÍ PORADEN AMBULANTNÍ NÁPRAVY SPU 2016/2017

JUNGMANNOVA ULICE

VEDOUCÍ PORADEN

MGR. RAJCHLOVÁ BARBORA
MGR. PELICHOVSKÁ IVANA
MGR. VOCÁSEK MILAN
MGR. HANIŠOVÁ MARCELA

PORADNY PRO MLUVNÍ CVIČENÍ 2016/2017

JUNGMANNOVA ULICE

VEDOUCÍ PORADEN

MGR. NĚMCOVÁ HANA
NĚMCOVÁ VLASTIMILA

KRABČICKÁ ULICE

VEDOUCÍ PORADEN

KARASOVÁ MONIKA

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE