PORADNY

VEDOUCÍ PORADEN AMBULANTNÍ NÁPRAVY SPU 2017/2018

JUNGMANNOVA ULICE

VEDOUCÍ PORADEN

MGR. VOCÁSEK MILAN
MGR. MARKOVÁ JITKA

PORADNY PRO MLUVNÍ CVIČENÍ 2017/2018

JUNGMANNOVA ULICE

VEDOUCÍ PORADEN

MGR. NĚMCOVÁ HANA
NĚMCOVÁ VLASTIMILA

KRABČICKÁ ULICE

VEDOUCÍ PORADEN

KARASOVÁ MONIKA

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 2017/2018

JUNGMANNOVA ULICE

PEDAGOGICKÁ INTERVENCE

1.stupeň: MATEMATIKA - MGR. HECHTOVÁ ALENA

ČESKÝ JAZYK - MGR. KOROUSOVÁ MARKÉTA
MGR. MARKOVÁ JITKA
MGR. PALICOVÁ JANA
MGR. PECHMANOVÁ DENISA

2.stupeň: MATEMATIKA - MGR. DOŠKOVÁ BLANKA

ĆESKÝ JAZYK - MGR. MATĚJKOVÁ OLGA
MGR. NOVÁKOVÁ MARIE
MGR. VOCÁSEK MILAN

KRABČICKÁ ULICE

PEDAGOGICKÁ INTERVENCE

1.stupeň: MGR. DYBALOVÁ IVA

JUNGMANNOVA ULICE

PŘEDMĚT SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ PÉČE

MGR. RAJCHLOVÁ BARBORA

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE