PĚVECKÝ SBOR CVRČCI

ZPĚV NÁS BAVÍ, ZPÍVÁME S RADOSTÍ

Na naší škole již řadu let pracuje pěvecký sbor Cvrčci, který v 80. letech založila paní učitelka Voláková.

 

Od roku 1992 tento sbor pracuje pod vedením p.učitelek Ilony Bendové a Olgy Matějkové. Velmi kvalitní klavírní doprovod zajišťuje paní učitelka Alena Kolaříková.

 

V současné době mívá sbor přes 40 členů ( v posledních letech spíše členek ) z 3. až 9. tříd naší školy. Pravidelně se zúčastňuje kulturních akcí a vystoupení v okolí města Roudnice. Tradicí se staly vánoční a jarní koncerty v KD Říp, zpívání na vánočních trzích, či vystoupení na Roudnickém kapříkovi pořádaném klubem KIWANIS.

 

Každý rok se také sbor zúčastňuje krajského kola přehlídky pěveckých sborů v Chlumci u Ústí nad Labem. Zde jsme se zařadili mezi nejlepší pěvecké sbory Ústeckého kraje. Mnohokrát jsme se umístili ve zlatém pásmu.

 

Pro malé zpěváky pořádáme každý rok také soustředění sboru, které se koná vždy na podzim. V posledních letech probíhá přímo ve škole, pro děti je vždy připraven jak pracovní ,  tak i zábavný program. Kromě  zpívání se děti těší na přespávání v tělocvičně, opékání buřtů, večerní stezka odvahy vedoucí setmělou školou a každý rok obměněná hra o poklad. Při všech akcích nám ochotně pomáhají paní učitelky Hana Němcová a Lenka Krtičková. Na tomto místě bych také chtěla poděkovat vedoucí školní jídelny paní Mileně Leníkové a paní kuchařce Arance Liscové, které nám každý rok ve svém volnu vaří výborný sobotní oběd.

 

Od roku 1995  začal pracovat na této škole přípravný pěvecký sbor Poupata, který se skládá z dětí 1. a 2.tříd a připravuje děti na obtížnější práci v hlavním pěveckém sboru Cvrčci.

KDY A KDE MŮŽETE SLYŠET CVRČKY ZPÍVAT?

ROUDNICKÝ KAPŘÍK 9.12.2017

9.12.2017 Karlovo náměstí 16.00 hodin

9.12. Roudnický kapřík na Karlově náměstí od 16 hodin .

KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ CVRČCI A POUPATA

12.12.2017 v KD Říp v 17.00 hodin

12.12. - koncert pěveckých sborů Cvrčci a Poupata v KD Říp od 17 hodin.

ROUDNICKÉ TRHY 9.12.2017

9.12.2017 Husovo náměstí 12.00 hodin

9.12. Roudnické trhy na Husově náměstí od 12 hodin . Zde jednu z písní bude natáčet rádio Blaník.

ZKOUŠKY ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

pondělí - učebna hudební výchovy

Každé pondělí dětský sbor Cvrčci a Poupata zkouší. Všichni členové se schází v obvyklém čase v hudebně.

FOTOGALERIE PĚVECKÉHO SOUBORU CVRČCI

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE