PĚVECKÝ SBOR CVRČCI

ZPĚV NÁS BAVÍ, ZPÍVÁME S RADOSTÍ

Na naší škole již řadu let pracuje pěvecký sbor Cvrčci, který v 80. letech založila paní učitelka Voláková.

 

Od roku 1992 tento sbor pracuje pod vedením p.učitelek Ilony Bendové a Olgy Matějkové. Velmi kvalitní klavírní doprovod zajišťuje paní učitelka Alena Kolaříková.

 

V současné době mívá sbor přes 40 členů ( v posledních letech spíše členek ) z 3. až 9. tříd naší školy. Pravidelně se zúčastňuje kulturních akcí a vystoupení v okolí města Roudnice. Tradicí se staly vánoční a jarní koncerty v KD Říp, zpívání na vánočních trzích, či vystoupení na Roudnickém kapříkovi pořádaném klubem KIWANIS.

 

Každý rok se také sbor zúčastňuje krajského kola přehlídky pěveckých sborů v Chlumci u Ústí nad Labem. Zde jsme se zařadili mezi nejlepší pěvecké sbory Ústeckého kraje. Mnohokrát jsme se umístili ve zlatém pásmu.

 

Pro malé zpěváky pořádáme každý rok také soustředění sboru, které se koná vždy na podzim. V posledních letech probíhá přímo ve škole, pro děti je vždy připraven jak pracovní ,  tak i zábavný program. Kromě  zpívání se děti těší na přespávání v tělocvičně, opékání buřtů, večerní stezka odvahy vedoucí setmělou školou a každý rok obměněná hra o poklad. Při všech akcích nám ochotně pomáhají paní učitelky Hana Němcová a Lenka Krtičková. Na tomto místě bych také chtěla poděkovat vedoucí školní jídelny paní Mileně Leníkové a paní kuchařce Arance Liscové, které nám každý rok ve svém volnu vaří výborný sobotní oběd.

 

Od roku 1995  začal pracovat na této škole přípravný pěvecký sbor Poupata, který se skládá z dětí 1. a 2.tříd a připravuje děti na obtížnější práci v hlavním pěveckém sboru Cvrčci.

KDY A KDE MŮŽETE SLYŠET CVRČKY ZPÍVAT?

ZKOUŠKY ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

pondělí - učebna hudební výchovy

Každé pondělí dětský sbor zkouší: Poupata od 12.45 - 13.30 hod (1. a 2.třídy),
Cvrčci od 13.45 - 15.00 hod (3. - 9. třídy).

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

2.12.2018 KARLOVO NÁMĚSTÍ, ROUDNICE NAD LABEM v 17.00 hodin

2.12.2018 - vystoupil pěvecký sbor na náměstí v Roudnici nad Labem při příležitosti rozsvícení vánočního stromu.

VÁNOČNÍ KAPŘÍK

8.12.2018 KARLOVO NÁMĚSTÍ v 16.00 hodin

8.12. 2018 vystoupil pěvecký sbor na Karlově náměstí v rámci Roudnického vánočního kapříka.

SOUSTŘEDĚNÍ PĚVECKÉHO SBORU

16. a 17.11. 2018

V pátek 16.11. a v sobotu 17.11. 2018 probělo v budově školy intenzivní soustředění pěveckého sboru - příprava na blížící se koncerty a vystoupení.

KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ CVRČCI A POUPATA

11.12. 2018 v kině SOKOL v 17.00 hodin

11.12. - koncert pěveckých sborů Cvrčci a Poupata v kině SOKOL od 17 hodin.
Koncert se povedl, doufáme, že jste si ho pohodově užili.

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

15.12.2018 ŽIDOVICE v 17.00 hodin

15.12.2018 - vystoupil pěvecký sbor v obci Židovice u rozsvíceného vánočního stromu.

FOTOGALERIE PĚVECKÉHO SOUBORU CVRČCI

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE