Prosinec

2018

  • Těšíme se na Vánoce

  • 1.12.- PROJEKT – 1. stupeň DOBRÉ SKUTKY
  • 2.12. – Rozsvícení vánočního stromu na Karlově náměstí – sbor Cvrčci
  • 5.12.- Zpívání u stromečku – žáci a učitelé 1.st.Adventní  zpívání na schodech před školou
  • 5.12. – besedy s V.Váchou – Kyberprostor – 8.tř.
  • 6.12. – Mikulášská nadílka na 1. stupni
  • 6.12. – Florbal – okresní kolo – mladší dívky – Lovosice
  • 7.12 . Vánoční trhy Drážďany ( Dolinárová, Šindelářová, Zakarová + žáci 2.st.)
  • 7.12. – Florbal – okresní kolo – mladší chlapci – Lovosice
  • 7.12. –  Základy stolování – seminář – 4.C,D – Soukromá podřipská škola
  • 9.12. – Kapřík – sbor Cvrčci – Karlovo náměstí
  • 10.12. – besedy s V. Váchou – Kyberprostor – 5.tř.
  • 10.12. – Rudolfinum – 2.A,B,C,D – Na andělských strunách
  • 10.12. – Exkurze – Národní divadlo Praha – 8.C
  • 11.12.  – Exkurze – Vánoce na zámku – 3.B, 4B, 4C, 4D
  • 11.12. – vánoční koncert Dětského pěveckého sboru Poupata a Cvrčci – kino SOKOL – 17.hodin
  • 12.12. – čtení pejskovi – 4.B – Městská knihovna
  • 12.12. – Florbal – okresní kolo – starší chlapci – Lovosice
  • 14.12. – Divadlo Most – 9.A, 9.C
  • 15.12. – Vystoupení v 6idovicích – sbor Cvrčci
  • 17.12. – Jarmark – 4.C – projekt s Českou spořitelnou – od 15.hodin
  • 19.12. – Divadlo Most – 8.A, 8C
  • 19.12. – Vánoční vystoupení – Krabčická – 10.hodin
  • 19.12. – Jarmark – 4.A – projekt s Českou spořitelnou – od 15.hodin
  • 21.12. – Zpívání na schodech – v budově školy v Jungmannově i Krabčické ulici
  • 21.12. – Vánoční besídky
  • 21.12. – školní florbalový turnaj
  • PROJEKT – akce Červená stužka – boj proti AIDS
  • exkurze pro 9. tř. – Gymnázium Roudnice n. L.
  • celý měsíc – vánoční výstava prací našich žáků v Městské knihovně
  • bruslení – v hodinách tělesné výchovy
  • Krabčická – Mikuláš, Zpívání na schodech, projekt – finanční gramotnost( jarmark)
 • ŠD –Kouzla Vánoc

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE