Prosinec

2018

  • Těšíme se na Vánoce

  • 1.12.- PROJEKT – 1. stupeň DOBRÉ SKUTKY
  • 3.12.- Zpívání u stromečku – žáci a učitelé 1.st. zpívání na schodech před školou
  • vánoční trhy Drážďany ( Mikolášová, Šindelářová, Zakarová + žáci 2.st.)
  • 5.12. – besedy s V.Váchou – Kyberprostor – 5.tř.
  • 5.12. Mikuláš na 1. stupni
  • florbal – okresní kolo
  • 10.12. – besedy s V. Váchou – Kyberprostor – 8.tř.
  • 10.12. – Rudolfinum – 2.A,B,C,D – Na andělských strunách
  • 12.12. – čtení pejskovi – 4.B
  • –    Základy stolování – seminář – 4.tř. – Soukromá podřipská škola
  • PROJEKT – akce Červená stužka – boj proti AIDS
  • exkurze pro 9. tř. – Gymnázium Roudnice n. L.
  • celý měsíc – vánoční výstava prací našich žáků v Městské knihovně
  • vánoční koncert Dětského pěveckého sboru Cvrčci, další akce sboru (Vánoční kapřík, Adventní trhy)
  • –     Zpívání na schodech – v budově školy v Jungmannově i Krabčické ulici
  • bruslení – v hodinách tělesné výchovy
  • Krabčická – Mikuláš, Zpívání na schodech, projekt – finanční gramotnost( jarmark)
 • ŠD –Kouzla Vánoc

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE