LISTOPAD

2018

  • V Listopadu nás čeká
  • pořady prevence sociálně – patologických jevů – p. Růžička (6. – 9.tř. – dle rozpisu )
  • 1.11. – přednáška k významným milníkům 20. století – 7.tř. (Podřipské muzeum)
  • 2.11. – Zábavná chemie – 8.tř. – ve spolupráci s VŠCHT Praha
  • 9. – 10.11. – soustředění DPS (ve škole)
  • 12.11. – Rudolfinum – 4.B,C – Devatero řemesel
  • 12.11. – pedagogická rada
  • 15.11.– SRPDŠ od 16 hodin ( Krabčická 20.11.)
  • 16.11. – Rudolfinum – 3.C,D – Vytvořte si orchestr
  • 19.11. – návštěva planetária – 5.tř.
  • 28.11. – Rudolfinum – 5.B,C – Devatero řemesel
  • 28.11. – besedy s V. Váchou – Kyberprostor – 9.tř.
  • exkurze 9.tř.- SOŠ a SOU Neklanova ulice, Soukromá podřipská škola, SŠ a VOŠ Roudnice n.L., Špindlerova
  • 22.11. – Burza škol – schůzka rodičů žáků 9.tř. se zástupci škol – společně pro všechny školy ( na naší škole)
  • 22.11. – PROJEKT – Den slušnosti – 1. – 4.tř.
 • Krabčická- bruslení, návštěva koncertu v Rudolfinu
 • ŠD – Přijede k nám divadlo

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE