Leden

2018

Čeká nás lyžařský výcvik

 • 5.1. – Divadlo Most – 4.B, 5. B, 5.C
 • 6.1. – 12.1. – lyžařský kurz -Velká Úpa – penzion Mileta –  všechny 7.třídy
 • 10. 1. – Čtení pejskovi – Městská knihovna – 4.A
 • 12.1. – Návrat z LVVZ mezi 13.00 – 14.00 hod ke Galerii
 • 15.1. – Moderní chemie – pro 8.tř. – ve spolupráci s VŠCHT Praha
 • 16.1. –  Beseda s rodiči – Rodinná atmosféra a (ne)úspěšnost žáka ve škole – 16.hodin
 • 17.1. – Dějepisná olympiáda
 • 18.1. – Bubnování v Krabčické 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A
 • 19.1. – Divadlo Most – 1.A, 2.A, 4.A, 5.A
 • 22.1. – Divadlo Most – 2.B, 2.C, 2.D, 3.B, 3.C, 3.D ( náhrada za prosinec)
 • 23.1 – Pedagogická rada
 • 24.1. – Matematická olympiáda Z5 – Z9
 • 24.1. – Divadlo Most – 8.A, 8.C
 • 29.1. – Olympiáda v Čj
 • 29.1. – Divadlo Most – 6.A, 6.B, 6.C, 6.D
 • 29.1. – Dopravní hřiště Ltm – 4.B + 1/2 4.C
 • 30.1. – Dopravní hřiště Ltm – 4.A + 1/2 4.C
 • 31.1. – Vysvědčení za 1.pololetí
 • Návštěva planetária- 5.tř.
 • Krabčická- sáňkování- výlet na Klíny, sněhové stavby
 • ŠD – Soutěž dětských talentů

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE