Květen

2017

V květnu vyrazíme do zahraničí

 • 2.5. SRPDŠ – Krabčická
 • zahraniční zájezd do Anglie
 • 10. – 11.5. – Mc Donald´s Cup – okrskové kolo
 • PROJEKT – Společenský ples – 1.stupeň
 • testování 5. a 9.tříd – ČŠI
 • jarní koncert DPS Cvrčci
 • návštěva včelína – 4.třídy
 • 16. – 17. 5 – Pohár rozhlasu v atletice
 • pasování prvňáčků na čtenáře – KZM
 • orientační běh „Pohár mládeže“
 • fotografování tříd a kolektivů
 • Krabčická – turistická vycházka – Hostěraz
 • ŠD – Těšíme se na výlet

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE