Září

2017

V září zahájíme nový školní rok a přivítáme nové prvňáčky

  • 4.9. – Zahájení nového školního roku
  • 21.9. – Fotografování prvňáčků
  • 26.6. – atletický čtyřboj Lovosice
  • Krabčická – dopravní výchova
  • ŠD – Prázdniny skončily

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE