Květen

2017

V květnu jsme vyrazili do zahraničí

 • 2.5. SRPDŠ – Krabčická – 15.30 hod.
 • 2.5.  –  Mc Donald´s Cup – okrskové kolo
 • 2.5.  –  Výstava prací dětí ŠD: Děti a výtvarný svět – městská knihovna
 • 2.5.  –  Dotazníkové šetření p.Živný / 9.,8.,7.třídy
 • 3.5.  –  Dotazníkové šetření p.Živný / 6.třídy
 • 6.5.  –  ŠD výlet – Dětský svět  „MÉĎA“ / Bohušovice n. O.
 • 8.5.  –  Den vítězství
 • 9.5.  –  Besedy prevence, p.Růžička 8.A, 8.B, 8.C
 • 10.5.  –  Mc Donald´s Cup – okresní kolo – 2., 3. třídy
 • 10.5.  –  Besedy prevence, p.Růžička 9.B, 9.C
 • 10.5. – Orientační běh – krajské kolo přeboru škol
 • 11.5.  –  Mc Donald´s Cup – okresní kolo – 4., 5.třídy
 • 12.5 – zahraniční zájezd do Anglie
 • 15.5. – Fotografování tříd v Krabčické ul.
 • 15.5.  –  Besedy prevence, p.Růžička 8.D, 7.A
 • 16.5. – Pythagoriáda 5. – 8.tříd
 • 16.5. – Pohár rozhlasu v atletice ml. ž.
 • 16.5. – Divadlo Most / Starci na chmelu – 9.A, 9.B
 • 17.5. – návrat ze zahraničního zájezdu z Anglie
 • 17.5. – Pohár rozhlasu v atletice st. ž.
 • 17.5. – Divadlo Most / Droga – 7.A, 7.C
 • 18.5. – Fotografování tříd 1.stupně Jungmannova ul.
 • 22.5. – Besedy prevence, p.Růžička  7.B, 7.C
 • 24.5. – Archimediáda Litoměřice
 • 24.5. – orientační běh – Světový den OB – Zámecký park
 • 25.5. – Fotografování tříd 2.stupně Jungmannova ul.
 • 25.5. – Vyhodnocení soutěží Roudnice historická / galerie – 17.hod
 • 26.5. – Atletický dvojboj a trojboj – okrsek
 • 29.5. – Jarní koncert dětského pěveckého sboru Cvrčci – kino Sokol- 17.hod
 • 31.5. – Divadlo – Malý princ / KZM Říp – 5.B, 5.C, 5.D – 10.hod
 • 31.5. – schůzka s rodiči budoucích žáků budoucích 1.tříd
 • Krabčická – turistická vycházka – Hostěraz
 • ŠD – Těšíme se na výlet

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE