Květen

2019

Žijeme sportem

  • 2.5. -Mc Donald´s Cup – okresní kolo mladší žáci
  • 6.5. – testování TIMMS – 4.B, 4.D
  • 7.5. -Mc Donald´s Cup – okresní kolo starší žáci
  • 9.5.- Rudolfinum –9.B,C – Dvořákova Novosvětská
  • 23.5. – Školní akademie
  • 10.5. – zájezd do Anglie
  • 14.5. – Dopravní hřiště Litoměřice 4.A, 4.C
  • 14.5. – Pohár rozhlasu v atletice
  • 15.5. – Pohár rozhlasu v atletice
  • 15.5. – Návrat ze zájezdu do Anglie
  • 16.5. – Archimediáda
  • 16.5. – Dopravní hřiště Litoměřice 4.B, 4.D
  • 21.5. – Atletický trojboj 1.stupeň
  • 23.5. – Školní akademie
  • 25.5. – Soutěž pěveckých sborů -Jirkov
  • 26.5. – Škola v přírodě 3.A, 4.A a 5A
  • 27.5. – Jarní koncert DPS Cvrčci a Poupata 17.hodin, kino Sokol
  • 28.5. – Pythagoriáda 5., 6., 7. a 8.ročník
  • 29.5. – Čas proměn – 6. a 7. třídy – dívky
  • 31. 5. – fotografování tříd – 1. stupeň
  • 31.5. – Právní odpovědnost – beseda – 9.třídy
  • 31.5. – Návrat ze školy v přírodě 3.A, 4.A, 5.A
  • vyhodnocení soutěží – Galerie
  • PROJEKTOVÉ DNY – 6. tř. – Stolničení
  •                                       7. tř. – Ekologie
 • Krabčická- turistická vycházka na Říp, školní výlety
 • ŠD – Pojedeme na výlet

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁS
FOTOGALERIE