Květen

2019

Žijeme sportem

  • 2.5.- Rudolfinum –9.B,C – Dvořákova Novosvětská
  • 23.5. – Školní akademie
  • zájezd do Anglie
  • Mc Donald´s Cup – okrskové a okresní kolo
  • školní akademie
  • jarní koncert DPS Cvrčci
  • Pohár rozhlasu v atletice
  • atletický trojboj pro 1. st.
  • vyhodnocení soutěží – Galerie
  • přehlídka pěveckých sborů – Jirkov
  • program Čas proměn – pro dívky 6.. a 7.tř.
  • orientační běh Poháru mládeže
  • fotografování tříd a kolektivů
  • schůzka s rodiči budoucích 1.tř.
  • PROJEKTOVÉ DNY – 6. tř. – Stolničení
  •                                       7. tř. – Ekologie
 • Krabčická- turistická vycházka na Říp, školní výlety
 • ŠD – Pojedeme na výlet

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE