Květen

2018

Vyhrajeme ve sportovních soutěžích

– 28.5. – 2.6. škola v přírodě – 2.B, 3.B a 3.C, dále i 2. a 3.A
– Mc Donald´s Cup – okrskové a okresní kolo
– jarní koncert DPS Cvrčci
– návštěva včelína – pro 4.tř.
– Pohár rozhlasu v atletice
– vyhodnocení soutěží – Galerie
– orientační běh „Poháru mládeže“
– fotografování tříd a kolektivů
– schůzka s rodiči budoucích 1.tř.
– návštěva film. představení – kino Sokol
– Zayferus – představení výcviku dravců
– PROJEKT – 6., 7. a 8.tř.
– Krabčická- Zázračný týden – zelená barva v přírodě, exkurze
– ŠD – Čas výletů

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE