Květen

2018

Vyhrajeme ve sportovních soutěžích

– 2.5. Exkurze – Rudolfinum Praha – 1.B,C
– 2.5. Mc Donald´s Cup – okresní kolo – kategorie A
– 3.5. Mc Donald´s Cup – okresní kolo – kategorie B
– 3.5. Vyhodnocení dotazníkového šetření – 6.třídy
– 4.5. Vyhodnocení dotazníkového šetření – 6.třídy
– 6.5. – Návrat ze ŠVP – 2.A, 3.A, 5.A
– 7.5. – Dopravní hřiště Roudnice nad Labem 4.B,4.C
– 7.5. – Beseda prevence – 9.C, 9.D
– 9.5. – Vyhodnocení dotazníkového šetření – 8.třídy
– 9.5. – Projektový den 3.B, 3.C, 3.D, 4.B, 4.C
– 10.5. – Vyhodnocení dotazníkového šetření – 9.třídy
– 11.5. – fotografování žáků 1.stupně

– 16.5. – Pohár rozhlasu 6., 7. třídy – Litoměřice

– 17.5. – Sociální majáles – Karlovo náměstí – 2.B, 2.C, 2.D

– 17.5. – Pohár rozhlasu 8.,9. třídy – Litoměřice

– 17.5. – Projektový den 6.A, 6.B

– 17.5. – Dopravní hřiště Litoměřice 4. A, 4.B

– 18.5. – Projektový den 6.C, 6.D

– 18.5. – Dopravní hřiště Litoměřice 4. B, 4.C

– 19.5. – Soustředění pěveckého sboru – škola

– 22.5. – Koncert pěveckého sboru Cvrčci – KZM – 17.00 hodin

– 22.5. – Přednáška – Čas proměn – dívky 6. a 7. třídy

23.5. – Atletický trojboj – 1.stupeň – okrsek

23.5. – Světový den orientačního běhu – areál nemocnice

program Čas proměn – pro dívky 6.tř.

– 24.5. – Vyhodnocení soutěží „Říp – symbol čs. Státnosti“ – Galerie

– 25.5. – Projektový den – 7. třídy

– 26.5. – Přehlídka pěveckých sborů – Jirkov

– 28.5. – ŠVP -2.B, 3.B, 3.C,  3.D – Žihle

– 28.5. – Beseda pro rodiče – Drogová prevence – 16. hodin

– 29.5. – Pythagoriáda 5, 6, 7, 8 – okresní kolo

– 29.5. – Schůzka s rodiči žáků budoucích 1.tříd

– Krabčická- Zázračný týden. – zelená barva v přírodě, exkurze

– ŠD – Čas výletů

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE