Duben

2017

V dubnu proběhne zápis do prvních tříd

 • zápis do prvních tříd
 • soutěžní přehlídka pěveckých sborů – krajské kolo – Chlumec
 • 5.-6.4. Zápis do 1.tříd
 • 12.4. – Litoměřická laťka
 • 14.4. – vybíjená
 • 24.4 – pedagogická rada
 • fotbal – okresní kolo
 • 27.4. – SRPDŠ
 • orientační běh „Pohár mládeže“
 • soutěž zdravotních hlídek – Štětí
 • přijímací zkoušky na SŠ
 • Velikonoce – zdobení stromu před školou
 • Krabčická – tvořivá dílna – velikonoce, Den zdraví a bezpečnosti
 • ŠD – Velikonoce – svátky jara

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE