Duben

2019

 Zapíšeme nové prvňáčky

 • 3. -4. 4 – zápis do 1.tříd
 • plavecký výcvik – 3. i 4.tř. (Krabč.)
 • 15.4. – pedagogická rada
 • vybíjená – 1.st. – okresní
 • Mc Donald´s Cup – školní kolo
 • 24.4. – „ZAYFERUS“ draví ptáci – vstupné 80,-Kč
 • 25.4. – SRPDŠ (Krabčická 23.4)
 • pletení košíků – 4.tř.
 • přijímací zkoušky na SŠ ( 4 leté -12. a 15.4., 8 leté – 16. a 17.4.2019)
 • návštěva včelína – 4.tř.
 • Krabčická – Den zdraví a bezpečnosti – Mělník
 • ŠD – Velikonoční malování

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE