Duben

2018

Uskuteční se plavecký výcvik v nové hale.

 • 3.4. – Beseda prevence – p. Růžička – 6.A, 6.B
 • 4.4. – Fyzikální olympiáda – Litoměřice
 • 4.4. – Zápis do 1.tříd
 • 5.4. – Zápis do 1.tříd
 • 5.4. – Beseda prevence – p. Růžička – 6.C, 6.D
 • 10.4. – Beseda prevence – p. Růžička – 9.A, 9.B
 • 11.4. – Čtení pejskovi -4.B – Městská knihovna 10.00 hod.
 • 11.4. – Vybíjená – okrskové kolo
 • 12.4. – Přijímací zkoušky pro čtyřleté studium – 1.kolo
 • 13.4. – Přijímací zkoušky pro osmileté studium – 1.kolo
 • 16.4. – Přijímací zkoušky pro čtyřleté studium – 2.kolo
 • 17.4. – Přijímací zkoušky pro osmileté studium – 2.kolo
 • 17.4. – Matematická olympiáda – Z6, Z7, Z8 – Litoměřice
 • 17.4 – Beseda s rodiči – Šikana – p.Vácha – 16.00 hod
 • 18.4. – Fotbal – 8.,9.třídy – Litoměřice
 • 18.4. – Výbor SRPDŠ – 15.30 hod
 • 19.4. – Školní kolo – Mc Donalds Cup
 • 20. 4. – Zveřejnění přijatých žáků do 1.tříd
 • 23.4. – Pedagogická rada – 14.15 hod
 • 23.4. – Biologická olympiáda kateg. C (8., 9.třída) – Litoměřice
 • 26.4. – SRPDŠ (Krabčická 24.4.)  
 • 25.4. – Projektový den 5.tříd – FINANČNÍ GRAMOTNOST – 5.A, 5.C
 •  –   Krabčická – Den zdraví a bezpečnosti
 •  –   soutěž Zdravotních hlídek – Štětí
 • –  ŠD – Jsem chodec, cyklista

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE