Duben

2018

Uskuteční se plavecký výcvik v nové hale?

  • zápis do 1.tříd
  • plavecký výcvik – 3. i 4.třídy
  •  –   23.4.- pedagogická rada
  • –   26.4. – SRPDŠ (Krabčická 3.5.)
  • –   přijímací zkoušky na SŠ      
  •  –   Krabčická – Den zdraví a bezpečnosti
  •  –   soutěž Zdravotních hlídek – Štětí
  • –  ŠD – Jsem chodec, cyklista

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE