Červen

2017

V červnu oslavíme Den dětí, zasportujeme si a rozloučíme se s deváťáky

 • 1.6. – Den dětí
 • schůzka s rodiči budoucích
 • 1.tříd
 • atletický trojboj pro 1.stupeň – okrsek a okres
 • program Čas proměn – pro dívky 6.třída
 • 19.6. – pedagogická rada
 • 21.6. – Hry třetího tisíciletí
 • školympiáda – sportovní den – 1.stupeň
 • školympiáda – sportovní den – 2.stupeň
 • branný den – 1.stupeň
 • branný den – 2.stupeň
 • Adrenalin Cup – sportovní soutěže – pořádá MÚ Roudnice n. L.
 • Krabčická – MDD, školní výlety, stanování
 • ŠD – Čekání na prázdniny

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE