Červen

2017

V červnu oslavíme Den dětí, zasportujeme si a rozloučíme se s deváťáky

 • 1.6. – Den dětí – „Bublinková show“ 1.- 5. ročník
 • 7.6. – schůzka s rodiči budoucích žáků budoucích 1.tříd
 • 15.6. – Atletická olympiáda pořádaná MÚ Roudnice n. L.
 • atletický trojboj pro 1.stupeň – okrsek a okres
 • program Čas proměn – pro dívky 6.třída
 • 19.6. – pedagogická rada
 • 19.6. – Adrenalin Cup- sportovní soutěže – pořádá MÚ Roudnice n. L.
 • 20.6. Školympiáda – sportovní den – 1.stupeň
 • 21.6. Školympiáda – sportovní den – 2.stupeň
 • 21.6. – Hry třetího tisíciletí
 • 23.6. – rozloučení 9.tříd
 • 26.6. -branný den – 1.stupeň
 • 27.6. – branný den – 2.stupeň
 • 30.6. – VYSVĚDČENÍ
 • Krabčická – MDD, školní výlety, stanování
 • ŠD – Čekání na prázdniny

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE