Červen

2018

Usilujeme o pěkné vysvědčení

  • 1.6. – PROJEKT – Den dětí – pro žáky 1.st.
  • pasování prvňáčků na čtenáře – KZM Říp
  • atletický trojboj pro 1. st. – okrsek a okres
  • program Čas proměn – pro dívky 6.tř.
  • Atletická olympiáda škol – městská soutěž
  • Adrenalin Cup – městská soutěž
  • 18.6.-   pedagogická rada
  • PROJEKT – 9.tř. – rozloučení se školou
  • branný den (1.st.,2.st.)
  • školní výlety a exkurze
 • Krabčická – MDD, školní výlety, stanování
 • ŠD – Jdeme do finále

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE