Březen

2018

Budeme slavit velikonoce

– 1.3. – program Brazílie – 7. a 9.tř.- KZM Říp
– 20.3. – beseda s ilustrátorem p. Dudkem – Městská knihovna – 1.tř.
– návštěva generální zkoušky symf. orchestru FOK Praha
– schůzky vedení školy a učitelek budoucích 1.tříd v MŠ
– soustředění DPS Cvrčci ve škole
– oblastní přehlídka pěveckých sborů – Litoměřice
– výchovný koncert- Svět bubnů a perkusí
– Krabčická – Velikonoce – nové ztvárnění velikonočních symbolů
– ŠD – Děti a knihy

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE