ÚSPĚCHY VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH

ATLETICKÁ OLYMPIÁDA ŠKOL

MĚSTSKÁ SOUTĚž

družstvo
1.místo

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

OKRESNÍ KOLO

ml. žáci – 2. místo
ml. žákyně – 3. místo - postup do KK
st. žáci – 3. místo

FLORBAL

VŠECHNA KOLA

okrskové kolo
2. místo - ml. žáci
1. místo - st. žáci - postup do OK
2. místo - st. žákyně
okresní kolo
6. místo - ml. žáci
2. místo - st. žáci

ADRENALIN CUP

MĚSTSKÁ SOUTĚž

družstvo
1.místo

HALOVÁ KOPANÁ

VŠECHNA KOLA

okrskové kolo
2. místo
okresní kolo
3. místo

VYBÍJENÁ

OKRSKOVÉ A OKRESNÍ KOLO

okrskové kolo
1. místo - chlapci, 2.místo dívky
okresní kolo
2. místo - chlapciORIENTAČNÍ BĚH

POHÁR MLÁDEŽE

1.závod poháru škol (podzim)
tým školy - 1.místo (ve všech kategoriích)
2.závod poháru škol (jaro)
tým školy - 1.místo (ve všech kategoriích)

STRAŠKOVSKÝ POHÁR

OKRESNÍ KOLO

FOTBALOVÝ ZÁPAS
1. místo

PŘESPOLNÍ BĚH

OKRESNÍ KOLO

ml. žákyně - 2.místo
ml. žáci - 1.místo - postup do KK
st. žákyně - 1. místo
st. žáci - 1. místo

MC DONALD´S CUP

ŠKOLNÍ KOLO

školní kolo
kateg. B - 1.místo - 5.B
2.místo - 4.A
3.místo - 5.C
kateg. A - 1.místo - 2.A
2.místo - 3.C
3.místo - 3.A

PŘESPOLNÍ BĚH

REPUBLIKOVÉ KOLO

st. žáci
6. místo

PŘESPOLNÍ BĚH

KRAJSKÉ KOLO

ml. žáci – 4. místo
st. žákyně – 3. místo
st. žáci - 1. místo
- postup do RK

POHÁR ROZHLASU

OKRESNÍ KOLO

4.místo - ml.žákyně
2. místo - ml. žáci
2. místo - st. žáci
MC DONALD´S CUP

VŠECHNA KOLA

okrskové kolo
1. místo - kateg. A i B
okresní kolo
1. místo - kateg. A, 2.místo - kateg. B
krajské kolo
5. místo - kateg.A

ÚSPĚCHY VE VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH

MATEMATIKA, FYZIKA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

OKRESNÍ KOLO

Z 5 2. - 4. místo Keltnerová Markéta
5. místo Novotný Tomáš
8. - 14. místo Synková Kristýna, Mikulecký Vojtěch
Z 9 9. - 18. místo Cihlová Bára

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

OKRESNÍ KOLO

Z 6 - 13. - 15. místo - Němečková Alice, Mráz Filip
16. místo - Prešl Teodor
25. místo - Vorlíčková Nikola
Z 8 - 1. místo - Cimler Štěpán
10. místo - Lumbach Lukáš

PYTHAGORIÁDA

OKRESNÍ KOLO

kategorie 5. tř.
3. - 5. místo - Keltnerová Markéta
kategorie 8. tř.
2. - 3. místo - Cimler Štěpán

ARCHIMEDIÁDA

OKRESNÍ KOLO

10. místo - tým – Kasalová A., Formánková E., Škrabal A.
11. místo - tým - Jirásková T., Černosta V., Nováková K.

PŘÍRODOPIS, CHEMIE, ZEMĚPIS

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

OKRESNÍ KOLO

kateg. A - Jirková Jolana – 14. místo
kateg. B - Kӧbl Ondřej - 11. - 13. místo
kateg. C - Lysáčková Agáta - 9.místo

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

OKRESNÍ KOLO

5. - 6. místo - Vítová Sabina
12. místo - Hájková Magdalena
14. místo - Řezáč Jan
KAJSKÉ KOLO
26. místo - Vítová Sabina

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

OKRESNÍ KOLO

kateg. E - Cihlová Bára – 9. - 10. místo
kateg. F - Vitová Sabina - 7.místo
Lhotová Michaela - 13. místo

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

OKRESNÍ KOLO

kateg. D - Minarčík Martin – 15. místo
Králová Emma - 18. - 19. místo
Nováková Kristýna - 23. - 24. místo
Červenková Lea - 26. místo
Rosa Ivan - 27.místo
kateg. C - Motyčková Bára - 6.místo
Honková Tereza - 10.místo

MLADÝ CHEMIK ÚSTECKÉHO KRAJE

SOUTĚŽ Z CHEMIE

1. kolo – ve škole
2.kolo - OKRESNÍ KOLO - 8. místo - Cihlová Bára - postup do KK
3.kolo - KRAJSKÉ KOLO - 18. místo - Cihlová Bára

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

OKRESNÍ KOLO

11. místo - Cihlová Bára
12. - 18. místo Přerostová Hana, Černá Barbora, Beran Matěj, Louthanová Veronika, Lysáčková Agáta, Krajníková Kateřina, Kročáková Andrea

JAZYKY

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

OKRESNÍ KOLO

7. - 14. místo - Zӧldová Kateřina, Němcová Natálie

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

OKRESNÍ KOLO

kateg. I. A - Červenková Lea – 13. místo
kateg. II.A - Cihlová Bára - 2.místo

ROUDNICE 850

MĚSTSKÉ KOLO

2. místo - Zázvorková Anna

ÚSPĚCHY V UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍCH

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

OBLASTNÍ KOLO

sbor Cvrčci - STŘÍBRNÉ PÁSMO

MYSLIVOST - VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

MĚSTSKÁ SOUTĚŽ

1. - 2. třída - Martan M. - 1.místo
Masárová M. - 2. místo
Mihulková A. - 3.místo
3. - 4. třída - Janeková N. - 2.místo
Murňáková E. 3.místo

ROUDNICE HISTORICKÁ

LITERÁRNÍ ČÁST

3.třída - Neschner David - 1. místo
Dvořáková Markéta - 2.místo
Novotná Karolína - 3. místo
5 .- 6. tř. Kamenář Jakub - 3. místo
8. - 9. tř. Nováková Elena - 2.místo
Valinová Kateřina - 3.místo

4 ŽIVLY U NÁS DOMA

KRAJSKÁ SOUTĚŽ

13.místo - tým - Němečková A., Kosíková E., Vorlíčková N., Choutková A.
22.místo - tým - Voglová N., Čermáková A., Suttnerová K., Salačová M.

ROUDNICE HISTORICKÁ

RECITAČNÍ ČÁST

1. - 3. tř. - Rajchl Jiří - 1.místo
Novotná Karolína - 2.místo
4. - 5. tř. - Vondrová Zita - 1.místo
Heller Jakub - 2. místo
6. - 9. tř. - Zӧldová Kateřina - 1.místo
Rosa Ivan - 3. místo

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ DDM

OKRESNÍ KOLO

1. kategorie – 3 - 6. let - Kopalová Emma -
1. místo
2. kategorie - 7 - 10.let - Pfefferlová Tereza - 2.místo

ROUDNICE HISTORICKÁ

VÝTVARNÁ ČÁST

1.- 2. tř. - Vaic Jan - 2.místo
3. - 5. tř. - Kopáčková Barbora - 1.místo
Kupková Marie - 2. místo
Malý Matyáš - 3. místo
6. - 7. tř. - Procházková Kateřina - 2. místo
Červená Ema - 3. místo
Skupinová práce - Sádovská Sofie, Zaňka Jiří - ocenění

ÚSPĚCHY VE ZDRAVOTNICKÝCH SOUTĚŽÍCH

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

OKRESNÍ KOLO

2. místo
družstvo – 2. stupeň

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁS
FOTOGALERIE