EKONOMIKA

PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Návrh rozpočtu na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE