UČITELÉ NA DRUHÉM STUPNI

JUNGMANNOVA ULICE

1

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZDY

Naše škola pořádá studijní vzdělávací zájezdy do zahraničí. Jezdíme do Francie (Paříž), Anglie (Londýn), Německa (Drážďany) a každým rokem se snažíme zájezdy obohacovat o nové poznatky a nová místa.

2

ÚSPĚCHY V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH

Hlavně žáci druhého stupně dosahují skvělých výsledků v olympiádách a soutěžích. Velmi dobře si vede pěvecký sbor Cvrčci - v loňském roce získal zlaté pásmo v krajském kole celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů. Skvěle si také vede kroužek zdravotníků. V krajském kole v soutěži zdravotních hlídek obsadilo družstvo starších žákyň 1. místo.

UČITELÉ DRUHÉHO STUPNĚ

ŽÁCI OD 11 DO 15 LET

MGR. IVANA PELICHOVSKÁ

RJ, Z, VV,VLA - 5.B

ING. KATEŘINA VANÍČKOVÁ

F, Ch, Př - 6.C

Každý strůjcem svého osudu.

ING. JANA MEDÁČKOVÁ

PŘ, PŘP, PČ, INF, VT - 7.C

Poznání je pro děti důležité, a proto se snažím jim pomáhat přiblížit přírodu a zpracovávat informace pomocí výpočetní techniky.

MGR. KATEŘINA ŠINDELÁŘOVÁ

AJ, ČJ, NJ, D - 9.A

Nemohu nikoho pouze učit, musím mu ukázat cestu, jak se má učit sám.

MGR. JAROSLAV KRÁL

OV, 1. STUPEŇ

Člověk by se měl chovat tak, jak si všichni myslí, že by se měli chovat všichni.

MGR. IVA HÁLOVÁ

RV, PČ, Z, RJ


MGR. HANA ŠIMKOVÁ

AJ, KOAV

MGR. IVANA ŽÁKOVÁ

Čj, Pč, Vv, Vla - 5.C

Každý strůjcem svého osudu.

MGR. MARKÉTA ZAKAROVÁ

NJ, AJ D, PŘ, PŘP - 6.D

Velice ráda komunikuji v cizím jazyce, ještě raději sbírám informace o dobách minulých, ovšem nejraději předávám tyto své znalosti, zkušenosti a dovednosti svým žákům.

MGR. MILAN VOCÁSEK

ČJ, DĚJEPIS - 8.A

Poznávání minulosti může být pestrou podívanou, zvlášť pokud můžu navštívit místa, kterými prošly naše dějiny.

MGR. BLANKA SLAVÍKOVÁ

TV, SH, Z, FJ - 9.B

Chtěla bych, aby se dětské sny staly v dospělosti realitou.

MGR. LENKA KRTIČKOVÁ

HV, ČJ

Když zrovna neučím, zabývám se propagací.

MGR. MIROSLAV ŠTROS

F, PČ, AJ, OV


JANA KŘIVANOVÁ

AJ, KOAV

MGR. BARBORA RAJCHLOVÁ

OV

MGR. MARCELA LÍBALOVÁ

Z, M - 6.A

Nabízím cestu kolem světa,
... zatím alespoň prstem po mapě.

MGR. BLANKA DOŠKOVÁ

MATEMATIKA - 7.A

Kouzla s čísly - to je moje, naučím je děti tvoje.

MGR. BARBORA RAISOVÁ

AJ, PŘ - 8.B

MGR. MARIE NOVÁKOVÁ

ČJ, HV, OV - 9.C

Učení a výchova dětí je pro mě stále smysluplná práce.

MGR. JITKA STRÁDALOVÁ

1.STUPEŇ,NJ

Čeština a sport moje hobby jsou.

ILONA BENDOVÁ

HV, SBZ

MGR. OLDŘICH BURDA

TČ, PČ, INF

MGR. ŠÁRKA DROBNÁ

VV, OV

Nadšení je nakažlivá věc.

ING. ALENA HECHTOVÁ

M, PŘ - 6.B

MGR. PAVLA MIKOLÁŠOVÁ

NĚMČINA, DĚJEPIS - 7.B

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.

MGR. OLGA MATĚJKOVÁ

ČJ, HV, SBZ - 8.C

I po 25 letech učení je mi stále do zpěvu. Nebo právě proto....?

MGR. DANA JIRÁSKOVÁ

ČJ, TV, SH - 9.D

Čeština a sport moje hobby jsou.

ING. ALEXANDRA HRSTKOVÁ

PŘ, CH, AJ

S nadšením učím chemii a biologii i po mnoha letech.

VÍT KŘIVANEC

TV, SH

Úspěch bolí.

MGR. JARMILA JIČÍNSKÁ

MATEMATIKA

Záleží mi na tom, aby děti byly dobře připraveny na SŠ.

MGR. IVAN ROSA

INFORMATIKA

ASISTENTI PEDAGOGŮ

MGR. LUDMILA DOLINÁROVÁ

ASISTENT PEDAGOGA


SOŇA SOUČKOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

Děti mám moc ráda. Moje práce spočívá v pomoci učitelům při vzdělání integrovaných dětí do běžné základní školy.

RADKA TRNKOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA


KATEŘINA HELCLOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

S úsměvem jde všechno lépe.

ZUZANA ZINKEOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE